De maatschappij is steeds veranderlijker en moeilijker te voorspelen. Met behulp van scenario’s kunnen onderstromen worden ontdekt, waarop duurzaam kan worden ingespeeld. Daarnaast zorgen scenario’s er voor dat bestuurders mogelijke toekomsten kunnen doordenken, zodat wanneer deze zich echt mochten voordoen er sneller op kan worden ingespeeld.