Een boek uit 1981, dat nog steeds zeer relevant is. Ries en Trout introduceren positionering als concept om onderscheidend bij de doelgroep in het ‘brein’ te komen. Vanuit de eigen sterkten in relatie tot die van de competitie. En dat is geen eenvoudige opgave omdat mensen die keuzes moeten maken voor een merk overladen worden door boodschappen.