Eric Ries is de grondlegger van Lean Startup. In dit boek beschrijft hij de methode waarmee het business model canvas kan worden ontwikkeld en toegepast. Geen vuistdikke business plannen, maar op basis van experimenten en veel klantcontact datgene maken waar in de markt echt behoefte aan is. Steeds meer organisaties in de gezondheidszorg ontdekken deze vernieuwende aanpak die snel leidt tot resultaten.