In de afgelopen jaren hebben we wereldwijd een aantal organisaties zien ontstaan die direct hun markt gingen domineren en in botsing kwamen met de gevestigde orde. Über en Airbnb zijn hier wel de bekendste voorbeelden van. Opmerkelijk is dat deze organisaties weinig personeel hebben, grote impact hebben en enorm snel zijn gegroeid naar miljardenbedrijven.

Een ‘must read’ voor bestuurders en managers die nadeneken over de wijze waarop hun organisatie kan gaan transformeren in de komende jaren.

In het boek “Exponential Organizations” gaat Salim Ismail (de Nederlander Yuri van Geest is een van de co-schrijvers) in op de wijze waarop deze bedrijven georganiseerd zijn. Hierbij spelen een MTP (Massive Transformative Purpose) en tien organisatieaspecten een rol die in de acroniemen  IDEAS en SCALE zijn verwoord. Essentie is dat de organisatie zo wordt ontworpen dat deze snel schaalbaar is. Ook Buurtzorg wordt genoemd als een voorbeeld van een organisaties die aspecten van een Exponentiele Organisatie heeft gebruikt voor hun succes.

Het boek geeft een prachtig inzicht in de nieuwe manier van organiseren van deze bedrijven. Veel aspecten kunnen ook worden overgenomen door bestaande organisaties, zodat zij ook sneller kunnen inspelen op snel veranderende omgevingen.