In dit boek wordt het business model canvas geïntroduceerd. Business Model Generatie beschrijft krachtige, eenvoudige en geteste hulpmiddelen waarmee u bedrijfsmodellen leert begrijpen, ontwerpen, en implementeren. Het business model canvas wordt steeds meer toegepast in de gezondheidszorg om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Huub Raemakers was een van de reviewers van dit boek.