Uw zorgstrategie vraagt om vernieuwing

Veel strategieën in de zorg zijn gericht op verbetering van de huidige strategische koers en het bestaande bedrijfsmodel: deze strategieën worden gekenmerkt door meer (of minder) van hetzelfde. Door de fundamentele veranderingen in de zorgsector zijn deze strategieën onvoldoende succesvol: ze zijn ‘out of sync’ met de omgeving. Hierdoor is de continuïteit van de organisaties in het geding, maar erger nog: wordt niet die kwaliteit en klantgerichtheid van zorg geleverd die mogelijk is.

In deze onzekere tijden is strategieontwikkeling veel meer dan om de paar jaar een strategisch plan maken. Strategieontwikkeling is een doorlopend proces van koers zoeken en koers zetten. Een koers die resultaten oplevert en waarbij ondernemend leiderschap de sleutel is. Wij bieden prikkelende inzichten en nieuwe invalshoeken. Houden rekening met uw specifieke context en dilemma’s. Combineren scherpe analyses met op betekenisgeving gerichte dialogen. Met als doel een levensvatbare en gedragen strategie waarmee uw organisatie de toekomst aan kan.

Strategie in de zorg

Als adviesgroep Strategy Counsellors van Twynstra Gudde is onze ambitie gericht op innovatie in de zorg en innovatie in het strategievak. Wij werken daarbij samen met externe partners, zoals het Center for Evidence-Based Management en TNO. Gericht op vernieuwende strategieontwikkeling die leidt tot betere zorg, hogere klantwaardering en een steviger markt- en financiële positie.

Heeft uw ziekenhuis een krachtig bedrijfsmodel? De publicatie Krachtig Kiezen’ introduceert een bedrijfsmodel voor medisch specialistische zorg.

Wat we doen

Strategieontwikkeling

Strategietoets
Strategische visie
Meerjarenbeleid
Positionering
Portfoliokeuzes

Business development en innovatie

Businessplan
Nieuwe bedrijfsmodellen
Propositieontwikkeling
Marktontwikkeling
Lean Startup

Besturing en topstructuur

Organisatiemodel
Besturingsfilosofie
Topstructuur

Fusie en strategische samenwerking

Validatieonderzoek
Fusiebegeleiding
Strategische allianties
Financieringsonderbouwing

Strategische marketing en branding

Marketingstrategie
Merkpositionering
Merkenbeleid

Toekomstgericht onderzoek

Trendanalyse
Scenarioplanning

Wie we zijn

drs. Bram den Engelsen

drs. Bram den Engelsen

Strategie en bestuursadvies in de zorg
drs. Huub Raemakers

drs. Huub Raemakers

Strategie en innovatie in de zorg
Jaap de Heer

Jaap de Heer

Partner
Stijn van Diemen

Stijn van Diemen

Stijn van Diemen
Rob Poels

Rob Poels

Partner
Jeroen Schouten

Jeroen Schouten

Senior adviseur

Challengers met ervaring

Wij willen ‘challengers’ zijn, met prikkelende en vernieuwende inzichten: niet op voorhand gericht op het in stand houden van de gevestigde orde, maar wel (en ook daarom) gevraagd door de gevestigde orde. Wij bouwen voort op meer dan 45 jaar gezamenlijke ervaring, binnen en buiten de zorgsector, als strategie- en bestuursadviseurs.

Onderdeel van Twynstra Gudde

Als adviesgroep Strategy Counsellors zijn wij onderdeel van Twynstra Gudde, sinds 1964 een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. Voor onze advisering kunnen wij een beroep doen op zo’n 300 collega adviseurs en managers. Van hen zijn er circa 35 dagelijks actief in de gezondheidszorg, op de vakgebieden governance, huisvesting, samenwerking, verandermanagement en project- en programmamanagement. Hierdoor kunnen wij, wanneer dat gewenst is voor de opdracht, snel specifieke competenties of ondersteuning inschakelen. Daarnaast onderhouden we met hen een dicht netwerk in alle delen van de zorg en zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Referenties

 • Strategieontwikkeling
 • certenoordwest rszk rivierenlandlaurens alberst-schweitzer surplus  ros izore viecurie viersprong hartekamp  zorgbalans langeland umc  sirjon  careyn  roset  diak-utrecht  ijsselland

 • Fusie en strategische samenwerking
 • ggzealberst-schweitzer  nma  rivas  atrium-orbis  stmg  verian  carinova  viecurie  adelante antony-rivierenland ijssel-vecht ijsselheem

 • Besturing en topstructuur
 • kentalisaurisonvzzorgenzekerheidenosmosmo  pantein  arq  nebo livio  sanquin

  Blog

  Zin en onzin over krimpende ziekenhuizen

  Zin en onzin over krimpende ziekenhuizen

  Veel ziekenhuizen die de afgelopen jaren nieuwbouw hebben gepleegd verkeren financieel in zwaar weer. ‘Te groot en te duur’, zo luidt de vaak gehoorde mening, waarin soms enig leedvermaak lijkt door te klinken. Bestuurders en toezichthouders hadden beter moeten weten, zo vindt menigeen. Ziekenhuizen die nu nog nieuwe plannen ontwikkelen zijn dus gewaarschuwd. Van sommige kanten wordt een krimp van tot bijna 50% voorspeld, waarbij niet altijd duidelijk is hoe die berekening tot stand is gekomen. Tijd voor nuance.

  Ziekenhuiszorg groeit

  In

  Personeelstekort VVT: is de oplossing minder ouderenzorg?

  Personeelstekort VVT: is de oplossing minder ouderenzorg? 

  Steeds vaker spreek ik bestuurders uit de ouderenzorg die merken dat hun personeelstekorten zo groot worden, dat zij niet meer kunnen kunnen voldoen aan de regionale zorgvraag. De arbeidsmarktkrapte wordt (of beter: is) de bepalende factor voor de productieomvang van ouderenzorgaanbieders. Niet langer de zorgbehoefte van de inwoners.  De Arbeidsmarktagenda 2023 spreekt over een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. De aanzuigende werking door de toenemende kwaliteit die het CPB voorspelt (impact Kwaliteitskader zorg), maakt het probleem mogelijk

  Een strategietraject, is dat nog van deze tijd?

  Een strategietraject, is dat nog van deze tijd?
  Wie deze vraag in de praktijk stelt, heeft kans op vier verschillende antwoorden.

  Sommigen zullen je vragend aankijken en zeggen ‘ja, natuurlijk’. Vervolgens vertellen ze over de gewoonte in hun organisatie om elke drie tot vijf jaar een meerjarenbeleidsplan te maken. Doorgaans via een participatief proces, gebaseerd op een brede externe en interne analyse en voorzien van een onvermijdelijk SWOT-overzicht. Dat strategisch plan is dan ‘het kader voor de jaarplannen’. Het hoort er nu eenmaal bij en de interne

  Publicaties en congressen

 • 10 november 2016 | Symposium Laboratorium-diagnostiek 2025
 • UMCG, Certe en Roche organiseren het symposium “Laboratoriumdiagnostiek 2025: Een zorg voor later?

   

  Huub Raemakers verzorgt een inleiding met de titel:

  “Het is diagnostiek, maar niet zoals we het kennen’.

  Een verkenning van disruptieve ontwikkelingen in de medische diagnostiek.

 • 19 mei 2016 | Seminar Disruptive Change in de Zorg
 • Zorgvisie en Twynstra Gudde organiseren het seminar Disruptive Change in de Zorg, condities voor succesvolle veranderingen. Tijdens dit seminar gaan we in op de impact van de grote veranderingen in de samenleving op uw organisatie.

   

  Voor meer informatie: klik hier.

 • Februari - juni 2016 | Reis in de toekomst met ActiZ
 • In een serie van vier creatieve werkbijeenkomsten gaan we onder leiding van Huub Raemakers (Twynstra Gudde) op ontdekkingsreis in de toekomst van de technologie en de strategische mogelijkheden daarvan voor de zorg. De reis heeft het karakter van een werkexpeditie waarbij wij nadrukkelijk gebruik willen maken van uw kennis, ervaring en (wilde) ideeën.

  Als bestuurders gaat u gezamenlijk de reis, met vier ‘stops’, maken. Om te zorgen voor extra impulsen in het creatieve proces, nodigen wij iedere werksessie mensen uit andere disciplines uit als: studenten, wetenschappers, zorgprofessionals, mantelzorgers en ondernemers uit de technologie-branche.

  Vaak is er geen tijd en ruimte om onbelemmerd na te denken over de mogelijkheden die bestaande en nieuwe technologieën in de toekomst gaan bieden voor het verbeteren van de zorg. Zoals Wayne Gresky zei: “Skate to where the puck is going, not where it has been.” Met deze werksessies willen wij een setting creëren waarin die ruimte er wel is. Daarbij staan twee vragen centraal:

  1. Hoe kan de zorg er over 10 tot 15 jaar uit zien?
  2. Wat kunnen zorgorganisaties vanaf nu doen om dat mogelijk te maken?
 • 20 april 2015 | Symposium: business- en verdienmodellen in de zorg
 • Huub Raemakers heeft op 20 april de workshop”Lean startup in combinatie met het businessmodel canvas”op dit symposium van In voor Zorg verzorgd.  In de workshop is Huub ingegaan op hoe hij zijn kennis van en ervaring met het Businessmodel Canvas combineert met het gedachtegoed van Lean Startup.

  Meer informatie over dit symposium vind u hier:
  Symposium: business- en verdienmodellen in de zorg

 • 2015 | Artikel Recept voor een zorgnetwerk
 • Zorgketens en zorgnetwerken: daar draait het steeds meer om in de sector zorg en welzijn. Ze hebben de belofte om zorg efficiënter te leveren en zorggebruikers meerwaarde te bieden. Als de organisatie-inrichting om deze belofte waar te maken voor de hand lag, zou het al veel meer succesvol worden toegepast.

  Download dit artikel in pdf formaat:
  Recept voor een zorgnetwerk

 • 2014 | Dagverslag NVZ Conference Krachtig Kiezen
 • In de traditie van de afgelopen jaren waarin steeds op een voor ziekenhuizen centraal thema wordt gefocused, organiseerde de NVZ haar derde invitational conference, dit keer onder de titel ‘Krachtig kiezen’. 

  Download een verslag van deze dag in pdf formaat:
  NVZ krachtig kiezen

 • 2013 | Artikel: Sensire en Slingeland Ziekenhuis brengen ketenzorg hartfalen op hoger plan
 • Sensire en Slingeland Ziekenhuis brengen ketenzorg hartfalen op hoger plan: 8 lessen uit de praktijk

  Het aantal hartfalenpatiënten neemt de komende jaren sterk toe. En niet alle patiënten zijn in beeld. Om hier beter op in te spelen, nam Sensire het initiatief om ketensamenwerking een stevige impuls te geven. Janke Oosting van Sensire en In voor zorg-coach Huub Raemakers kijken samen terug op het traject.

  U kunt het artikel van In voor Zorg! hier als pdf downloaden:

  sensireeninvoorzorg.pdf

 • 2012 | Artikel: Bouwen aan een stevige strategie
 • Skipr oktober 2012

  Bouwen aan een stevige strategie: zeven tips voor het bouwen aan een strategie die staat

  De meest gestelde vraag bij het opstellen van een strategische koers voor een organisatie is ‘Wat moet er in?’ Minstens zo belangrijk is ‘Hoe komen we tot deze strategie?’ Zeven tips voor het bouwen aan een strategie die staat.

  U kunt het artikel hier als pdf downloaden:

  howto.pdf

 • 2012 | Onderzoek: Strategievorming landurigezorg
 • De continuïteit van zorgorganisaties in de langdurige zorg is niet meer vanzelfsprekend. Om succesvol te blijven zullen de juiste strategische keuzes moeten worden gemaakt en uitgevoerd. Maar hoe kom je tot deze keuzes en zorg je er voor dat er ook echt iets verandert?

  Download deze publicatie in pdf formaat:
  Strategievorming landurigezorg

 • 2010 | Artikel: Zorg voor een streepje voor
 • Publicatie uit de Zorgvisie nr. 4, april 2010

  Een goede positionering werkt zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Maar wat is een aantrekkelijke positionering voor de klant en hoe bereik je die?

  Dit artikel belicht het belang van strategische positionering voor ziekenhuizen. Het benoemt de criteria waaraan een goede positionering moet voldoen, zowel extern als intern.

  Download deze publicatie in pdf formaat:
  zorg_voor_een_streepje_voor

 • 2009 | Artikel: Concurrentie maakt marketing noodzakelijk
 • Revalidatiemagazine 2009

  In deze tijd van marktwerking in de gezondheidszorg zullen ook revalidatiecentra zich meer moeten profileren en beter moeten inspringen op de behoeften van hun omgeving. Marketing kan daarbij helpen.

  U kunt het artikel hier als pdf downloaden:

  Revalidatiemagazine_4_2009

 • 2008 | Artikel: Merkenbeleid bij concernvorming
 • Publicatie in ZE Magazine nr. 1, 2008

  Eenheid of verscheidenheid in positionering en profilering. Dat is de vraag waar zorgconcerns voor staanm, als gevolg van fusies en overnames. Dit artikel beschrijft de varianten voor een adequate merkenstructuur.

  Download de publicatie in pdf-formaat:

  Merkenbeleid bij concernvorming

 • 2005 | Artikel: Branding en naamgeving in de zorgsector: vlag moet lading dekken
 • Publicatie in Zorgvisie nr. 2, februari 2005

  Marktwerking maakt strategische brandingvraagstukken ook in de zorg actueel. Organisaties bezinnen zich op hun positie en hun aanbod. Dan rijst ook de vraag: past onze naam nog wel?

  Download het artikel in pdf:

  Vlag moet de lading dekken

   

  Recent gelezen

  Exponential Organizations: why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it)

  In de afgelopen jaren hebben we wereldwijd een aantal organisaties zien ontstaan die direct hun markt gingen domineren en in botsing kwamen met de gevestigde orde. Über en Airbnb zijn hier wel de bekendste voorbeelden van. Opmerkelijk is dat deze organisaties weinig personeel hebben, grote impact hebben en enorm snel zijn gegroeid naar miljardenbedrijven. Een […]

  Scenario’s, the art of strategic conversation

  De maatschappij is steeds veranderlijker en moeilijker te voorspelen. Met behulp van scenario’s kunnen onderstromen worden ontdekt, waarop duurzaam kan worden ingespeeld.

  Contact

  Uw naam *

  Uw email *

  Uw bericht *

  • Bram den Engelsen
   06 – 53223165 
   ben@tg.nl
  • Huub Raemakers
   06 – 30230984
   hrk@tg.nl

  • Stationsplein 1
  • 3818 LE Amersfoort
  • Postbus 907
  • 3800 AX Amersfoort

  footer-people