The Lean Startup

Eric Ries is de grondlegger van Lean Startup. In dit boek beschrijft hij de methode waarmee het business model canvas kan worden ontwikkeld en toegepast.